با نگرانی‌ها و ترس‌های وجودمان چه کنیم؟

با نگرانی‌ها و ترس‌های وجودمان چه کنیم؟

  بسیاری از چیزهایی که نگران‌شان هستیم شاید هیچ‌گاه اتفاق نیفتند‎   در زندگی هر یک از ما موضوعات ناخواسته زیادی می‌توانند اتفاق بیفتند. اما بدترین چیز آن است که خود ما از قبل به استقبالشان رفته و بارها و بارها در ذهن‌مان با آنها کلنجار برویم: «اگر شرکتی که در آن کار می‌کنم تعدیل …

با نگرانی‌ها و ترس‌های وجودمان چه کنیم؟ ادامه »