25 فروردین 1398

بیوگرافی صادق میرزایی

امروز میخواهیم درباره فردی صحبت کنیم که وبسایت بزرگ گیگل رو بنیان نهاد. صادق میرزایی شاعر و نویسنده کتاب سفرنامه پاییز ، گرافیست و کوله گرد […]
× آنلاین