26 شهریور 1399

چهار روش باز کردن Folder Options در ویندوز۷ ، ۸ و ۱۰

۱- روش اول از طریق منو tools ۲- روش دوم از طریق کنترل پنل ۳ – روش سوم از طریق RUN ۴- روش سیرچ در استارت […]
× آنلاین