12 اسفند 1398
ویروس کرونا و بیماران قلبی

ویروس کرونا با قسمتهای مختلف بدن چه می کند؟

علائم اولیه ویروس کرونا شامل تب ، سرفه و تنگی نفس است. اینها به محض 2 روز یا تا 14 روز پس از مواجهه با ویروس ظاهر می شوند. اما آسیب در سایر قسمتهای بدن به خصوص در هنگام بیماری جدی نیز می تواند ایجاد شود.
× آنلاین