17 مهر 1397
10 مرد عجیب تاریخ

عجیب ترین انسان‌ها‌ی معروف در طول تاریخ

  ۱۰ انسان مشهور با خصوصیات اخلاقی عجیب و غریب در طول تاریخ!! شهرت و تاریخ به راحتی می‌تواند تصویر واقعی یک مرد را خراب کند. […]
× آنلاین