14 آبان 1397
گورستان کولون هاوانا

گورستان کولون : قبرستانی که مردم با استخوانهای مردگان عکس می گیرند

قبرستانی که مردم با استخوان‌های بیرون زده‌اش عکس می‌گیرند!  همه ما تا به حال به گورستان های مختلف رفته ایم و خیلی برایمان عادی است و […]
× آنلاین