گوگل

بیشترین کلماتی که ایرانی‎ها در گوگل جستجو می‌‎کنند

بیشترین کلید واژه هایی که ایرانی‎ها در گوگل جستجو می‌‎کنند  بنا به آمار مستند گیگل ،بیشترین کلماتی که ایرانی‎ها در گوگل جستجو می‎کنند به ترتیب حروف الفبا شامل موارد ذیل است: الف – مثل آشپزی بالاترین آمار جستجو در حرف الف مختص به کلمه آشپزی بود. به نظر می آید کاربران ایرانی در اینترنت نیز …

بیشترین کلماتی که ایرانی‎ها در گوگل جستجو می‌‎کنند ادامه »