2 آبان 1399

کروکدیل داروی تبدیل کننده زامبی

مواد مخدر کروکدیل دزومورفین ، معروف به کروکودیل ، یکی از مشتقات افیونی کدئین است. مانند هروئین و سایر مواد افیونی ، اثر آرام بخشی و ضد […]
× آنلاین