4 شهریور 1397
خواص کاهو

۲۵ خاصیت بی نظیر کاهو برای سلامتی

کاهو یکی از سبریجات برگ سبز است که هزاران سال پیش توسط مصری ها کشت شد، مصری ها از دانه های کاهو برای تولید روغن و از برگ های این سبزی مفید به عنوان غذا استفاده می کردند.
× آنلاین