18 خرداد 1397
ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای

ثبت شرکت بازاریابی در ایران

۸ دى ۱۳۸۸ دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت «شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تصویب و ابلاغ شد. بر اساس […]
× آنلاین