پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین

پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین

کوه تایهانگ چین جاذبه ای جالب در این کشور کوه تایهانگ چین از رشته کوه هایی تشکیل شده است که در دامنه شرقی فلات لوئس که در شانشی و استان هنان و هبی قرار دارد. این محدوده از شمال به جنوب به بیش از ۴۰۰ کیلومتر می رسد و ارتفاع آن از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ …

پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین ادامه »