روش پاکسازی پوست بینی

روش پاکسازی پوست بینی

بینی منافذی روی پوست وجود دارد که محاظت نکردن و رعایت نکردن برخی نکات سبب اسیب و بسته شدن به این منفذها می شود. روش هایی برای پاک سازی پوست بینی و جلوگیری از بسته شدن منافذ آن منافذ پوست سوراخ هایی هستند که فولیکول های مو در آن ها قرار دارند. تمیز نگه داشتن …

روش پاکسازی پوست بینی ادامه »