رفع مشکل کشیدن و رها کردن Drag and drop در منو ویندوز 11

درگ دراپ در ویندوز 11 مشکل کشیدن و رها کردن فایلها در منو(Taskbar) ویندوز 11+ فیلم آموزشی ویندوز 11 منتشر شده است و مشکل ساده اما مهم و کاربردی که…

ادامه خواندنرفع مشکل کشیدن و رها کردن Drag and drop در منو ویندوز 11