10 مهر 1399
ویزای ترانزیت شینگن

راهنمای اخذ ویزای ترانزیت و مدارک مورد نیاز

ویزای ترانزیت در واقع یکی از انواع ویزاهای غیر مهاجرتی است که معمولا برای توقف های کوتاه در کشورها برای مسافرین صادر می شود.
× آنلاین