برای چه هوس می کنیم چیزی را بخوریم؟

تا حالا به این فکر کرده اید که هوس خوردن یک نوشیدنی یا غذا علت وجود بیماری یا مشکل سلامتی در جسم شماست ؟تمام هوس های شما نشانه هایی هستند که نمی دانید. علت هوس خوردن هرچیزی یک مشکل در سلامتی بدن شماست بیشتر هوس خوردن شیرینی می کنید یا عاشق نمکی ها و ترشیجات …

برای چه هوس می کنیم چیزی را بخوریم؟ ادامه »