16 مهر 1397
پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین

پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین

کوه تایهانگ چین جاذبه ای جالب در این کشور کوه تایهانگ چین از رشته کوه هایی تشکیل شده است که در دامنه شرقی فلات لوئس که […]
× آنلاین