همه چیز درباره عصب کشی دندان

چه چیزی باعث درد عصب دندان میشود ؟ دندان درد  میتواند علل گوناگونی داشته باشد : ۱. پوسیدگی وسیع دندان ۲. پر کردگی های وسیع قدیمی دندان ۳. ترک در دندان ۴. سایشهای شدید دندانی ۵. بعضا عفونت عصب دندان ( عفونت عصب دندان ممکن است بدون درد باشد.) ۶. آبسه دندان آنچه که در …

همه چیز درباره عصب کشی دندان ادامه »