3 مرداد 1398
نحوه فعال کردن حالت مطالعه در CHROME

نحوه فعال کردن حالت مطالعه در CHROME

 فعال کردن حالت خواننده کروم   یکی از مهم ترین ویژگی های در نسخه جدید کروم حالت مخصوص مطالعه است که در تنظیمات پنهان شده است. […]
× آنلاین