28 مهر 1397
یاس و نا امیدی

چرا احساس ناامیدی می کنیم ؟علل ناامیدی و راهکارهای درمان آن

  احساس ناامیدی از شکست‌های مکرر و شادی‌های اندکی که مردم به دنبالشان هستند بوجود می‌آیند .زمانی که احساسات منفی و ناامیدی در زندگی ما ایجاد […]
× آنلاین