سوزش چشم

احساس وجود شی خارجی در چشم

بسیاری از افراد با احساس وجود چیزی در چشم به چشم پزشک مراجعه کرده و از این موضوع شکایت می کنند. چشم پزشکان به این حالت “احساس جسم خارجی” می گویند. ما از طریق قرنیه که بخش شفاف چشم است اجسام را می بینیم. این منطقه دارای رشته های عصبی بسیاری است که معمولا به …

احساس وجود شی خارجی در چشم ادامه »