23 فروردین 1399
کتاب قمارباز

دانلود کتاب قمارباز+pdf

کتاب قمارباز نوشته‌ی فئودور داستایوفسکی، زندگی پرفراز و نشیبقماربازهایی را روایت می‌کند که تمام زندگی خود را بر اساس شانس جلو می‌برند.
× آنلاین