27 آبان 1397
معرفی چشمه آب گرم ورتون + تصاویر

معرفی چشمه آب گرم ورتون

حوضخانه چشمه آب گرم ورتون مربوط به دوره صفوی است چشمه آب گرم ورتون در ۳۵ کیلومتری جاده اصفهان در منطقه ای به نام ورتون قرار […]
× آنلاین