15 خرداد 1400

عبارت ریاضی مزدوج

در ریاضیات منظور از مزدوج یک دوجمله‌ای، بیان {\displaystyle a+b{\sqrt {d}}} به فرم {\displaystyle a-b{\sqrt {d}},} است. از نکات مهم راجع به دوجمله ای‌های مزدوج می‌توان به این مورد اشاره کرد که در صورت […]
× آنلاین