احتمال مرگ در خواب چه کسانی را تهدید می‌کند؟

  دکتر خسرو صادق نیت ضمن اعلام این مطلب هشدار داد: این وقفه های تنفسی حین خواب موجب بروز خطرات زیادی می شوند وعوارض جدی،خطرناک و مرگباری را به همراه دارند. وی خروپف را مهمترین علامت این بیماری دانست و گفت: حتی اگر فردی بیمار را در این حالت از خواب بیدار کند خروپف متوقف …

احتمال مرگ در خواب چه کسانی را تهدید می‌کند؟ ادامه »