جلوگیری از لخته شدن خون

10 راه برای جلوگیری از لخته شدن خون

  لخته شدن خون در رگ   امروزه به دلیل نشستن زیاد مقابل رایانه ها و تلویزیون ، هر کسی در معرض خطر لخته شدن خون است. اگر این لخته ها در ریه ها یا قلب ما اتفاق بیفتند، می توانند عوارض شدید ایجاد کنند.   در این مطلب 10 راهنمایی برای جلوگیری از لخته …

10 راه برای جلوگیری از لخته شدن خون ادامه »