14 فروردین 1399
كتاب آئین سخنوری

معرفی كتاب آئین سخنوری

کتاب آیین سخنوری دیل کارنگی آیین سخنوری -این کتاب به صورت خلاصه ای از کتاب اصلی می باشد. قبل از هر چیزی آیا تا به حال فکر […]
× آنلاین