14 تیر 1397
خواص نعنا - گیگل

نعناع گیاهی

نعناع گیاهی است باطبع گرم و خشک که دارای خواص فراوان دارویی است و مصرف آن به اشکال مختلف از جمله تازه، خشک شده، اسانس، دمکرده، […]
× آنلاین