17 آبان 1397

بیوگرافی و عکسهای علی کریمی و فرزندانش

بیوگرافی علی کریمی بازیکن سابق پرسپولیس را در نمناک ببینید. کریمی متاهل و دارای دو فرزند پسر به نام های هاوش و هیرسا و یک دختر […]
× آنلاین