مرداد ماهی

طالع بینی هندی مردان مردادی

طالع بینی مرد متولد مرداد مرد متولد مرداد محبوب همه است ! او همچون نو ستاره ای ست كه طرفداران خود را از همه جا برای دیدن نمایش جذب می كند . این رفتار چیزی بیشتر از یك قمپز در كردن است كه دیگران درباره متولدین مرداد فكر می كنند. گفتگوی طولانی مدت برایش بسیار …

طالع بینی هندی مردان مردادی ادامه »