طالع بینی ازدواج

طالع بینی جالب ازدواج دختران مجرد

فروردین امروز همه از این که به زودی ازدواج می کنی خوشحال هستند، چون از دست غرغرهایت راحت می شوند و از این به بعد شوهر بیچاره ات است که باید تو را تحمل کند. اردیبهشت   کسی در این دنیا هست که هر لحظه به تو فکر می کند و بی تو زنده نیست …

طالع بینی جالب ازدواج دختران مجرد ادامه »