کتاب صوتی سقوط

معرفی کتاب صوتی سقوط

کتاب صوتی سقوط اثر آلبر کامو، رمانی فلسفی است که زاویه‌های پنهان درون انسان را به تصویر می‌کشد.