25 فروردین 1398

بیوگرافی صادق میرزایی

امروز میخواهیم درباره فردی صحبت کنیم که وبسایت بزرگ گیگل رو بنیان نهاد. صادق میرزایی شاعر و نویسنده کتاب سفرنامه پاییز ، گرافیست و کوله گرد […]
19 دی 1396

صادق میرزایی

مدیر فروش کارشناس تبلیغات امور مالی برنامه نویس بنیانگزار
× آنلاین