16 اسفند 1398

نابودی جهان با برخورد شهاب سنگ ۴ کیلومتری؛ اردیبهشت ۹۹

داستان‌های مربوط به برخورد شهاب سنگ‌ها و اجرام آسمانی، همیشه مورد توجه انسان‌ها بوده. در روزهای اخیر خبر داغ «احتمال برخورد شهاب سنگ ۴کیلومتری» به موضوع مورد بحث این روزها تبدیل شده است.
× آنلاین