بازاریابی نیوشا در شیراز

نمایندگی نیوشا در شیراز

مدت هاست که در شرکت تولید چای و دمنوش های گیاهی در شیراز فعالیت داریم. متاسفانه به علت اینکه تمرکز امکانات به صورت کلی توی استان های شمالی به ویژه در تهران متمرکز شده . استان های جنوبی به مرکزیت شیراز از امکانات کمتری برخوردار هستند. تیم قدرتمند ما بر آن شد به صورت قدرتمند …

نمایندگی نیوشا در شیراز ادامه »