10 شهریور 1397
عفونت دهان

درمان عفونت لثه و دندان در منزل

 درمان عفونت لثه: متورم شدن لثه اغلب به علت رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان رخ می دهد. ورم لثه را نمی توان به عنوان یک […]
× آنلاین