24 مهر 1399
سوء استفاده عاطفي

چگونه از کسی که سواستفاده می کند خلاص شویم ؟

مردان سوءاستفاده گر معمولاً خودشان قربانیان نوعی سوءاستفاده هستند. علامت های یک مرد سوء استفاده گر میتواند سواستفاده احساسی، کلامی، فیزیکی یا جنسی باشد.
× آنلاین