13 فروردین 1399
روستای هجیج

روستای هجیج، روستای پلکانی کرمانشاه

روستای هجیج در کرمانشاهروستای هجیج از روستاهای پلکانی است که با کوه‌ های سنگی، مناظرسرسبز، چشمه‌ های خروشان و مسیر پرپیچ و خم هر بیننده ‌ای را به خود جلب می ‌کند، به طوری که علاوه بر گردشگران، همواره هنرمندان خوش ذوق را نیز به سمت خود می کشد.
× آنلاین