درمان سوزش چشم ناشی از فلفل

روش رفع سوزش فلفل از چشم و دهان

کپسایسین ماده ای است که درون فلفل وجود دارد و باعث تندی فلفل و طعم و مزه دادن به غذا می شود