علت اصلی ریزش مو

علت اصلی ریزش مو

صفراوی مزاج ها برای تقویت ریشه موهاشون باید از ماسکها و روغنهای سرد و خنک مثل :