13 مهر 1399

مدفوع خونی برای چیست ؟

خون در مدفوع یعنی خونریزی در دستگاه گوارش شما وجود دارد اگر به دستشویی بروید و مقدار کمی خون روشن تا سیاه را داخل مدفوع خود […]
× آنلاین