آیا باید خودارضایی را ترک کنم؟چگونه میتوان این کار را کرد؟

در این پست از مجله موفقیت گیگل می خواهیم شما را با این عمل مضر که اعتیاد آور هست آشنا کنیم. هر عمل جنسی که باعث می شود شما از مسیر صحیح زندگی خود را به بطالت بگذارنید. ترک خود ارضایی و روش‌های درمان آن چیست؟! اصطلاح اعتیاد به خود ارضایی به حالتی اطلاق می‌شود …

آیا باید خودارضایی را ترک کنم؟چگونه میتوان این کار را کرد؟ ادامه »