6 آبان 1399

هر کسی باید چقدر بخوابد؟

هر فرد چقدر به خواب نیاز دارد؟ مقدار خواب طبیعی افراد در هر سن  چقدر به خواب نیاز دارید؟ چه اتفاقی می افتد که به اندازه […]
1 آذر 1396

احتمال مرگ در خواب چه کسانی را تهدید می‌کند؟

  دکتر خسرو صادق نیت ضمن اعلام این مطلب هشدار داد: این وقفه های تنفسی حین خواب موجب بروز خطرات زیادی می شوند وعوارض جدی،خطرناک و […]
× آنلاین