جوجه اردک زشت درون

معرفی کتاب جوجه اردک زشت درون صوتی

به زندگى شفاف ایمان داشته باشید؛ زندگى‌اى که کاملاً شفاف است و هیچ چیز در آن مخفی نیست، حتى قسمت‌هایی از وجودتان که نمى‌خواهید به آن‌ها بنگرید.