20 آبان 1397
جاده های هخامنشی و ایستگاه های آن

جاده های هخامنشی و ایستگاه های آن

  راه ها و جاده ها در ایران باستان   لوحه‌ های تخت جمشید وجود جاده‌ های عظیم را تأیید می‌ کنند. در این لوحه‌ ها […]
× آنلاین