روستای اویمیاکن

سردترین نقطه دنیا؛ روستای روستای اویمیاکن (Oymyakon) در سیبری که دمایش به ۵۰- درجه سانتی گراد می رسد

همه می دانیم که قطب جنوب سردترین نقطه روی زمین محسوب می شود که ۹۰ درصد از کل یخ های دنیا را در خود جای داده. پس از آن هم، قطب شمال لقب سردترین بخش زمین را یدک می کشد. اما فرق این دو قطب با هم در این است که در جنوبگان هیچ انسانی …

سردترین نقطه دنیا؛ روستای روستای اویمیاکن (Oymyakon) در سیبری که دمایش به ۵۰- درجه سانتی گراد می رسد ادامه »