12 ویژگی جالب پاندا

12 ویژگی جالب پاندا

    درحال حاضر، تنها حدود 2000 پاندا در طبیعت پیدا می‌شوند.