27 اسفند 1396

بازاریابی (Marketing)

تاریخچه بازاریابی  : اصول بازرگانی رسمی که منشأ آن از ایالات متحده آمریکا است، ابتدا در آغاز قرن بیستم در چندین دانشگاه ایالات متحده به عنوان درس بازرگانی جداگانه‌ای تدریس […]
× آنلاین