14 آبان 1397
انگل های درون بدن از شما محافظت می کنند

انگل های درون بدن از شما محافظت می کنند

  باکتری که حشرات را آلوده می کند قادر به ارائه حافظت در برابر عفونت های مرگبارتر است براساس نتایج یک مطالعه جدید، انگل های درون […]
× آنلاین