معرفی چشمه آب گرم ورتون + تصاویر

معرفی چشمه آب گرم ورتون

حوضخانه چشمه آب گرم ورتون مربوط به دوره صفوی است چشمه آب گرم ورتون در 35 کیلومتری جاده اصفهان در منطقه ای به نام ورتون قرار دارد. استحمام در آب گرم ورتون سبب آرامش دردهای عصبی و رماتیسمی و نوشیدن آن باعث ازدیاد ترشح معده می گردد. در این منطقه حمام هایی به سبک دوره …

معرفی چشمه آب گرم ورتون ادامه »