سرگرمی

بدترین عادت متولدین هر ماه چیست؟

همه ما عادت های بدی در زندگی داریم اما برخی از این عادت های بد تنها به ماه تولد ما مربوط است و به نوعی ما را ویژه و خاص می کند. همه ما عادت های بدی در زندگی داریم اما برخی از این عادت های بد تنها به ماه تولد ما مربوط است و …

بدترین عادت متولدین هر ماه چیست؟ ادامه »

طالع بینی هفتگی (20 تا 26 شهریور 1400)

طالع بینی هفتگی-20 تا 26 شهریور 1400

فال هفته (20 تا 26 شهریور 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  فال …

طالع بینی هفتگی-20 تا 26 شهریور 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی-13 تا 19 شهریور 1400

طالع بینی هفتگی-13 تا 19 شهریور 1400

آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  طالع بینی متولدین فروردین در این هفته احتمالاً …

طالع بینی هفتگی-13 تا 19 شهریور 1400 ادامه »

طالع بینی

طالع بینی هفتگی6 شهریور تا 12 شهریور 1400

فال هفته (6 شهریور تا 12 شهریور 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی6 شهریور تا 12 شهریور 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی-30 مرداد تا 5 شهریور 1400

طالع بینی هفتگی-30 مرداد تا 5 شهریور 1400

فال هفته (30 مرداد تا 5 شهریور 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی-30 مرداد تا 5 شهریور 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی -23 مرداد تا 29 مرداد 1400

طالع بینی هفتگی -23 مرداد تا 29 مرداد 1400

فال هفته (23 مرداد تا 29 مرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی -23 مرداد تا 29 مرداد 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (9 مرداد تا 15 مرداد 1400)

طالع بینی هفتگی-9 مرداد تا 15 مرداد 1400

فال هفته (9 مرداد تا 15 مرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی-9 مرداد تا 15 مرداد 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (9 مرداد تا 15 مرداد 1400)

طالع بینی هفتگی -9 مرداد تا 15 مرداد 1400

فال هفته (9 مرداد تا 15 مرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی -9 مرداد تا 15 مرداد 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (2 مرداد تا 8 مرداد 1400)

فال هفته-2 مرداد تا 8 مرداد 1400

آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  فال هفته متولدین فروردین ممکن است بومیان برج …

فال هفته-2 مرداد تا 8 مرداد 1400 ادامه »

طالع بینی مرداد ماه 1400

آیا حاضرید طالع خود را برای این ماه بشناسید؟ بیشتر از این شک نکنید که در صفحه درستی قرار گرفتید. ما فال ماهانه را برای متولد هر ماه قرار داده ایم. در فال ماهانه ما، تمام اطلاعات مربوط به پیش بینی کل ماه خود، از جمله امور مالی، شخصی، شغلی و بسیاری موارد دیگر را …

طالع بینی مرداد ماه 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (26 تیر تا 1 مرداد 1400)

طالع بینی هفتگی-26 تیر تا 1 مرداد 1400

فال هفته (26 تیر تا 1 مرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی-26 تیر تا 1 مرداد 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (8 خرداد تا 14 خرداد 1400)

طالع بینی هفتگی 8 خرداد تا 14 خرداد 1400

طالع بینی هفته فال هفته (8 خرداد تا 14 خرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید …

طالع بینی هفتگی 8 خرداد تا 14 خرداد 1400 ادامه »

فال و طالع بینی خرداد ماه 1400

طالع بینی خرداد ماه 1400 آیا حاضرید طالع خود را برای این ماه بشناسید؟ بیشتر از این شک نکنید که در صفحه درستی قرار گرفتید. ما فال ماهانه را برای متولد هر ماه قرار داده ایم. در فال ماهانه ما، تمام اطلاعات مربوط به پیش بینی کل ماه خود، از جمله امور مالی، شخصی، شغلی …

فال و طالع بینی خرداد ماه 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (1 خرداد تا 7 خرداد 1400)

طالع بینی هفتگی-1 خرداد تا 7 خرداد 1400

فال هفته (1خرداد تا 7 خرداد 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  به …

طالع بینی هفتگی-1 خرداد تا 7 خرداد 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1400)

طالع بینی هفتگی 25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1400

فال هفته (25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی 25 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (18 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت 1400)

طالع بینی هفتگی (18 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت 1400)

فال هفته (18 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی (18 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت 1400) ادامه »

طالع بینی هفتگی (11 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت 1400)

فال هفته (11 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی (11 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت 1400) ادامه »

طالع بینی هفتگی 4 – 10 اردیبهشت 1400

فال هفته (4 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید.  …

طالع بینی هفتگی 4 – 10 اردیبهشت 1400 ادامه »

فال و طالع بینی اردیبهشت ماه

فال و طالع بینی اردیبهشت ماه 1400

طالع بینی اردیبهشت ماه 1400 آیا حاضرید طالع خود را برای این ماه بشناسید؟ بیشتر از این شک نکنید که در صفحه درستی قرار گرفتید. ما فال ماهانه را برای متولد هر ماه قرار داده ایم. در فال ماهانه ما، تمام اطلاعات مربوط به پیش بینی کل ماه خود، از جمله امور مالی، شخصی، شغلی …

فال و طالع بینی اردیبهشت ماه 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400)

طالع بینی هفتگی 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400

فال هفته (28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (21 فروردین تا 27 فروردین 1400)

طالع بینی هفتگی 21 تا 27 فروردین 1400

فال هفته (21 فروردین تا 27 فروردین 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی 21 تا 27 فروردین 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (14 فروردین تا 20 فروردین 1400)

طالع بینی هفتگی14 فروردین تا 20 فروردین 1400

فال هفته (14 فروردین تا 20 فروردین 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی14 فروردین تا 20 فروردین 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (7 فروردین تا 13 فروردین 1400)

طالع بینی هفتگی7 فروردین تا 13 فروردین 1400

فال هفته (7 فروردین تا 13 فروردین 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی7 فروردین تا 13 فروردین 1400 ادامه »

طالع بینی هفتگی (30 اسفند 99 تا 6 فروردین 1400)

طالع بینی هفتگی-30 اسفند 99 تا 6 فروردین 1400

فال هفته (30 اسفند 99 تا 6 فروردین 1400) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه …

طالع بینی هفتگی-30 اسفند 99 تا 6 فروردین 1400 ادامه »

فال و طالع بینی فروردین ماه 1400

فال و طالع بینی فروردین ماه 1400

طالع بینی فروردین ماه 1400 آیا حاضرید طالع خود را برای این ماه بشناسید؟ بیشتر از این شک نکنید که در صفحه درستی قرار گرفتید. ما فال ماهانه را برای متولد هر ماه قرار داده ایم. در فال ماهانه ما ، تمام اطلاعات مربوط به پیش بینی کل ماه خود ، از جمله امور مالی …

فال و طالع بینی فروردین ماه 1400 ادامه »

جملات تبریک چهارشنبه سوری

متن تبریک چهارشنبه سوری تق تق تق فش فشه، فاصلمون کم بشه، هیزم و نفت ٱتیش،دوست دارم خداییش، سیب زمینی به سیخه،عکس گلت به میخه، غماتو بیار فوتش کن،کینه داری شوتش کن! هوا بهاری میشه سرما فراری میشه زردی ازت دور بشه،هرچی می خوای جور بشه  چهارشنبه سوری مبارک   تبریک چهارشنبه سوری سوختن غم و …

جملات تبریک چهارشنبه سوری ادامه »

طالع بینی هفتگی (23 اسفند تا 29 اسفند 99)

طالع بینی هفتگی-23 اسفند تا 29 اسفند 99

فال هفته (23 اسفند تا 29 اسفند 99) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی-23 اسفند تا 29 اسفند 99 ادامه »

طالع بینی هفته سوم اسفند 99

طالع بینی هفتگی 16 اسفند تا 22 اسفند 99

فال هفته (16 اسفند تا 22 اسفند 99) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی 16 اسفند تا 22 اسفند 99 ادامه »

طالع بینی هفتگی (9 اسفند تا 15 اسفند 99)

طالع بینی هفتگی 9 اسفند تا 15 اسفند 99

فال هفته (9 اسفند تا 15 اسفند 99) آیا قصد دارید یک رویداد مهم را این هفته برگزار کنید؟ فال هفتگی خود را برای انجام بهترین کار برای آن بررسی کنید. بدانید که برای لذت بردن از یک هفته خوب و بدون دردسر و بدون مشکلات غیرقابل پیش بینی چه باید بکنید و چه نکنید. …

طالع بینی هفتگی 9 اسفند تا 15 اسفند 99 ادامه »

روز پدر مبارک

جملات تبریک روز پدر و روز مرد

متن تبریک روز پدر و روز مرد ای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه كردم و بدان مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. بهترینم، به پای همه خوبیهایت برایت خوب بودن، خوب ماندن و خوب دیدن را آرزو می كنم. روز مرد را به تو عزیزترینم تبریك …

جملات تبریک روز پدر و روز مرد ادامه »